1200 (53)
MUA HÀNG NHANH:

- Chọn ĐẶT HÀNG NHANH để được giao hàng nhanh nhất hoặc đặt qua điện thoại

- Đặt mua hàng qua điện thoại (8:30 - 18:30):

0901 505 502

- Nhận giao hàng và lắp đặt từ 8h00 - 20h30 các ngày kể cả ngày lễ, thứ 7, CN

Mã: 97812

Adapter Sony 19.5V-3.9A – ZIN

225.000 
TÌNH TRANG: Hết hàng
BẢO HÀNH: 12T
 • Thông số kỹ thuật:
 • Đầu vào: 100-240V / 50-60Hz
 • Đầu ra: 19.5V – 3.9A
 • Công suất: 75Watt
 • Mẹo cắm Kích thước: 6.5mm * 4.4m
 • Bảo hành 12 tháng

Hết hàng

Mã: 97812 Danh mục: ,

Mô tả sản phẩm

Model:
PCGA-AC19V10 & PCGA-AC19V11,VGP-AC19V12 VGN-A6,VGP-AC19V13 ,VGN-A6,PCGA-AC19V14 VGP-AC19V19 ,VGP-AC19V20 ,VGP-AC19V27
Tương thích: với các dòng
Sony Vaio VGN-E Series
VGN-E50B / S, VGN-E91B / B, VGN-E51B / D, VGN-E51B / S, VGN-E70B / B, VGN-E, VGN-E70B / S, VGN-E50B / B, VGN-E71B / S, VGN-E50B / D, VGN-E81B / B
Sony Vaio PCG-7 … Loạt
PCG-7D1M
Sony Vaio VGN-SR
VGN-SR51MF / S, VGN-SR29VN / S, VGN-SR19VRN, VGN-SR51MF / W, VGN-SR21M / S, VGN-SR19XN, VGN-SR59VG / H, VGN-SR41M / P, VGN-SR59XG / H, VGN-SR31M / S, VGN-SR41M / S, VGN-SR39XN / S, VGN-SR11M, VGN-SR41M / W, VGN-SR39VN / S, VGN-SR11MR, VGN-SR51MF / P, VGN-SR29XN / S, VGN-SR19VN
Sony Vaio VGN-C Series
VGN-C1 / P, VGN-C2S, VGN-C1S / W, VGN-C2M / W, VGN-C2Z / B, VGN-C1 / W, VGN-C2S / G, VGN-C1Z / B, VGN-C2SR / G, VGN-C140G / B, VGN-C2S / H, VGN-C220E / H, VGN-C2SR / L, VGN-C150P / B, VGN-C2S / L, VGN-C240E / B, VGN-C2SR / P, VGN-C190P / H, VGN-C2S / P, VGN-C1, VGN-C250N / B, VGN-C2ZR / B, VGN-C1S / G, VGN-C1S / H, VGN-C2S / W, VGN-C1 / G, VGN-C291NW / H, VGN-C1S / P, VGN-C1ZR / B, VGN-C2Z
Sony Vaio VGN-NS series
VGN-NS20J / S, VGN-NS30E / P, VGN-NS10J / S, VGN-NS20E / S, VGN-NS30E / S, VGN-NS10E / S, VGN-NS20E / P, VGN-NS30E / W, VGN- NS30Z / S, VGN-NS20Z / S, VGN-NS20S / S, VGN-NS11J / S, VGN-NS20M / S, VGN-NS10L / S
Sony Vaio VGN-AX Series
VGN-AX570, VGN-AX570G, VGN-AX580, VGN-AX580G, VGN-AX
Sony Vaio VGN-FZ series
VGN-FZ11SR, VGN-FZ140E, VGN-FZ31MR, VGN-FZ160E / B, VGN-FZ21Z, VGN-FZ29VN, VGN-FZ150, VGN-FZ190N, VGN-FZ11Z, VGN-FZ11ZR, VGN-FZ140E / B, VGN- FZ31SR, VGN-FZ180, VGN-FZ31E, VGN-FZ150E, VGN-FZ31S, VGN-FZ19VN, VGN-FZ18E, VGN-FZ18L, VGN-FZ140N, VGN-FZ31ZR, VGN-FZ180E, VGN-FZ130, VGN-FZ31ER, VGN-FZ150E / B, VGN-FZ31Z, VGN-FZ18M, VGN-FZ21J, VGN-FZ140N /
Sony Vaio PCG-NV ​​series
PCG-NV109, PCG-NVR23, PCG-NV100, PCG-NV205, PCG-NV109M, PCG-NV105, PCG-NV205A, PCG-NV170, PCG-NV105/109, PCG-NV209, PCG-NV170P, PCG-NV106, PCG-NV290, PCG-NV190, PCG-NV107, PCG-NV309, PCG-NV190P, PCG-NV108, PCG-NV55E / B, PCG-NV, PCG-NV200
Sony Vaio VGN-FJ series
VGN-FJ180P / W, VGN-FJ1SR / B, VGN-FJ290P1 / R, VGN-FJ170, VGN-FJ270P, VGN-FJ1S, VGN-FJ3M / W, VGN-FJ290P1 / V, VGN-FJ170 / B, VGN- FJ270P / B, VGN-FJ1S / L, VGN-FJ3S / W, VGN-FJ290P1 / W, VGN-FJ180P, VGN-FJ290, VGN-FJ1S / W, VGN-FJ3SR / B, VGN-FJ57SP, VGN-FJ180P / G, VGN-FJ290P1 / B, VGN-FJ1Z / W, VGN-FJ58SP, VGN-FJ180P / L, VGN-FJ290P1 / G, VGN-FJ270, VGN-FJ180P / R, VGN-FJ
Sony Vaio PCG-FR Dòng
PCG-FR100, PCG-FR55E / B, PCG-FR215H, PCG-FR102, PCG-FR77 / B, PCG-FR215M, PCG-FR105, PCG-FR77E / B, PCG-FR295MP, PCG-FR130, PCG-FR780, PCG-FR33 / B, PCG-FR130U, PCG-FR55 / B, PCG-FR150, PCG-FR55E, PCG-FR215E
Sony Vaio VGN-Z Series
VGN-Z21VN / X, VGN-Z31VN / X, VGN-Z31MN / B, VGN-Z21WN / B, VGN-Z21ZN / X, VGN-Z11WN / B, VGN-Z51WG / B, VGN-Z11VN / B, VGN- Z51XG / B, VGN-Z11MN / B, VGN-Z21MN / B, Limited Edition 007, VGN-Z31WN / B
Sony Vaio VGN-CS series
VGN-CS31S / W, VGN-CS11Z / T, VGN-CS21Z / Q, VGN-CS31Z / Q, VGN-CS11Z / R, VGN-CS21S / W, VGN-CS11S / W, VGN-CS31S / P, VGN- CS21S / V, VGN-CS11S / Q, VGN-CS31S / R, VGN-CS21S / T, VGN-CS11S / P, VGN-CS31S / T, VGN-CS21S / R, VGN-CS31S / V, VGN-CS21S / P
Sony Vaio VGN-S Series
VGN-S460P, VGN-S550P / B, VGN-S4Z / S, VGN-S4, VGN-S4HRP / B, VGN-S380B, VGN-S580HA/RO, VGN-S460P / B, VGN-S55SP / S, VGN- S5HRP / B, VGN-S430, VGN-S4M / S, VGN-S380B / P, VGN-S5HP / B, VGN-S470, VGN-S560, VGN-S5VP / B, VGN-S430P, VGN-S4VP / B, VGN-S380P, VGN-S5M / S, VGN-S470 / B, VGN-S560P / B, VGN-S5XRP / B, VGN-S430P / S, VGN-S4XP / B, VGN-S3HP, VGN-S5VP / D, VGN-S470P / B,
Sony Vaio VGN-BZ series
VGN-BZ12XN, VGN-BZ11MN, VGN-BZ12VN, VGN-BZ21XN, VGN-BZ11XN, VGN-BZ11EN, VGN-BZ21VN, VGN-BZ12EN
Sony Vaio VGN-NR series
VGN-NR38M / S, VGN-NR31E / S, VGN-NR21ZS, VGN-NR21S / T, VGN-NR31ZR / T, VGN-NR11SR / S, VGN-NR31J / S, VGN-NR11M / S, VGN-NR21S / W, VGN-NR32L / S, VGN-NR21E / S, VGN-NR31S / S, VGN-NR11S / S, VGN-NR21SR / S, VGN-NR32M / S, VGN-NR21J / S, VGN-NR31SR / S, VGN-NR11Z / S, VGN-NR21Z / S, VGN-NR32S / S, VGN-NR32MS, VGN-NR21M / S, VGN-NR11Z / T, VGN-NR31Z / S, VGN-NR21Z / T, VGN-NR32Z / S, V
Sony Vaio VGN-A Series
VGN-A417, VGN-A115S, VGN-A517S, VGN-A417M, VGN-A115Z, VGN-A617, VGN-A417S, VGN-A317, VGN-A617B, VGN-A497XP, VGN-A317M, VGN-A617M, VGN- A517, VGN-A317S, VGN-A617S, VGN-A115B, VGN-A517B, VGN-A397XP, VGN-A115M, VGN-A517M
Sony Vaio VGN-FW series
VGN-FW11S, VGN-FW41E / H, VGN-FW51ZF / H, VGN-FW11ER, VGN-FW21Z, VGN-FW11SR, VGN-FW11J, VGN-FW51MF / H, VGN-FW31ZJ, VGN-FW21M, VGN-FW11ZRU, VGN-FW11L, VGN-FW51JF / H, VGN-FW31M, VGN-FW21L, VGN-FW11ZU, VGN-FW11LR, VGN-FW48E / H, VGN-FW21E, VGN-FW11M, VGN-FW41ZJ / H, VGN-FW11MR, VGN-FW41M / H, VGN-FW11E
Sony Vaio PCG-GRX Dòng
PCG-GRX501, PCG-GRX600, PCG-GRX530K, PCG-GRX670K, PCG-GRX415MK, PCG-GRX580P, PCG-GRX516SP, PCG-GRX616SP, PCG-GRX315MP, PCG-GRX560P, PCG-GRX727, PCG-GRX51/BP, PCG-GRX606, PCG-GRX530P, PCG-GRX670P, PCG-GRX415MP, PCG-GRX590, PCG-GRX52/GB, PCG-GRX626, PCG-GRX316G, PCG-GRX570, PCG-GRX81G / P, PCG-GRX510, PCG- GRX615G, PCG-GRX550, PCG-GRX690, PCG-G
Sony Vaio VGN-FE series
VGN-FE590PB, VGN-FE11S, VGN-FE39VP, VGN-FE550G, VGN-FE28B, VGN-FE48E, VGN-FE660G, VGN-FE11SR, VGN-FE41E, VGN-FE570, VGN-FE28H, VGN-FE, VGN- FE48M, VGN-FE770G, VGN-FE21B, VGN-FE41M, VGN-FE570G, VGN-FE31B, VGN-FE11H, VGN-FE49VN, VGN-FE790, VGN-FE21HR, VGN-FE41MR, VGN-FE590, VGN-FE31HR, VGN-FE31Z, VGN-FE880E / H, VGN-FE21M, VGN-FE41S, VGN-FE590G
Sony Vaio PCG-8 … Loạt
PCG-8A8M
Sony Vaio VGN-SZ series
VGN-SZ71XN / C, VGN-SZ160, VGN-SZ450N / C, VGN-SZ3HTP / B, VGN-SZ71VN / X, VGN-SZ270P / C, VGN-SZ61WN / C, VGN-SZ5MTN / B, VGN-SZ6RVN / X, VGN-SZ, VGN-SZ390, VGN-SZ2HP / B, VGN-SZ240, VGN-SZ4XWN / C, VGN-SZ4VN / X, VGN-SZ60WN / C, VGN-SZ320P / B, VGN-SZ72MN / B, VGN-SZ160P, VGN-SZ460N / C, VGN-SZ3VP / X, VGN-SZ281, VGN-SZ5VN / X, VGN-SZ6RXN / C, VGN-SZ110 / B, VGN-SZ3VWP / X, VG
Sony Vaio VGN-CR series
VGN-CR19VN / B, VGN-CR31E / W, VGN-CR42S / P, VGN-CR11Z / R, VGN-CR21Z / N, VGN-CR21SR / L, VGN-CR31Z / R, VGN-CR41S / P, VGN- CR19XN / B, VGN-CR31SR / L, VGN-CR21E / L, VGN-CR42S / W, VGN-CR120E, VGN-CR21Z / R, VGN-CR21SR / P, VGN-CR41S / W, VGN-CR11S, VGN- CR21S, VGN-CR31SR / P, VGN-CR21E / P, VGN-CR42Z / N, VGN-CR140E / B, VGN-CR29XN / B, VGN-CR21SR / W, VGN-CR41Z / N, VGN-CR11S / L,
Sony Vaio VGN-NW series
VGN-NW20EF / W, VGN-NW11S / S, VGN-NW20SF / P, VGN-NW11S / T, VGN-NW20SF / S, VGN-NW11Z / S, VGN-NW20ZF / S, VGN-NW11Z / T, VGN- NW21ZF / S, VGN-NW20EF / P, VGN-NW21ZF / T, VGN-NW20EF / S
Sony Vaio VGN-BX Dòng
VGN-BX296XP, VGN-BX195EP, VGN-BX51VN, VGN-BX740PW, VGN-BX297XP, VGN-BX546B, VGN-BX396BP, VGN-BX195VP, VGN-BX51XP, VGN-BX195SP, VGN-BX760NS, VGN-BX394VP, VGN- BX670P, VGN-BX397XP, VGN-BX195XP, VGN-BX541, VGN-BX196SP, VGN-BX760P, VGN-BX61XN, VGN-BX396VP, VGN-BX675P, VGN-BX196VP, VGN-BX541B, VGN-BX294VP, VGN-BX760PS, VGN-BX61VN, VGN-BX396XP, V
Sony Vaio VGN-N Series
VGN-N130P / B, VGN-N320, VGN-N38Z / W, VGN-N350N, VGN-N31ZR / W, VGN-N19VP / B, VGN-N120G / W, VGN-N250N, VGN-N19EP / B, VGN- N160G, VGN-N330N, VGN-N230E / B, VGN-N150, VGN-N320E, VGN-N350N / B, VGN-N38L / W, VGN-N220, VGN-N130, VGN-N250N / B, VGN-N31M, VGN-N21E / W, VGN-N21M / W, VGN-N160G / W, VGN-N330N / B, VGN-N230E / T, VGN-N150G, VGN-N320E / B, VGN-N370, VGN-N38M / W,
Sony Vaio PCG-R Series
PCG-R600HMP, PCG-R505ECP, PCG-R505GLK, PCG-R600HEP, PCG-R505DSK, PCG-R505Ex, PCG-R505TF, PCG-R505DFP, PCG-R600HMPD, PCG-R505EL, PCG-R505GLP, PCG-R505, PCG- R600HEPD, PCG-R505DSP, PCG-R505G, PCG-R505TL, PCG-R505DL, PCG-R600MEP, PCG-R505ELK, PCG-R505JL, PCG-R505BF, PCG-R600HFK, PCG-R505Dx, PCG-R505GC, PCG-R505TS, PCG-R505DLK, PCG-R600MF, PCG-
Sony Vaio VGN-FS Series
VGN-FS742W, VGN-FS115B, VGN-FS215Z, VGN-FS620, VGN-FS780W, VGN-FS28SP, VGN-FS315SR, VGN-FS645P, VGN-FS730W, VGN-FS920, VGN-FS195XP, VGN-FS530B, VGN FS315E , VGN-FS770, VGN-FS18SP, VGN-FS315B, VGN-FS635, VGN-FS875P / H, VGN-FS500P, VGN-FS495VP, VGN-FS680, VGN-FS745P, VGN-FS115M, VGN-FS285B, VGN-FS620 / W, VGN-FS790, VGN-FS35SP, VGN-FS315Z, VGN-F
Sony Vaio PCG-GRS series
PCG-GRS150, PCG-GRS614MP, PCG-GRS515M, PCG-GRS150K, PCG-GRS615SK, PCG-GRS515SP, PCG-GRS150P, PCG-GRS615SP, PCG-GRS515SP / R, PCG-GRS170, PCG-GRS700K, PCG-GRS515SPR, PCG-GRS170P, PCG-GRS, PCG-GRS55 / B, PCG-GRS175, PCG-GRS100, PCG-GRS614MK, PCG-GRS250
Sony Vaio VPC-CW series
VPC-CW1S1E / R, VPC-CW1S1E / W, VPC-CW1S1E / B, VPC-CW1S1E / L, VPC-CW1S1E / P
 • GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC

 • ĐỔI TRẢ TRONG 7 NGÀY NẾU LỖI KỸ THUẬT

 • THANH TOÁN TẠI NHÀ HOẶC QUA THẺ

 • TỔNG CSKH 8H30 - 18H30
  Hotline: 0901 505 502

 • KINH DOANH
  0901 505 502

 • KHIẾU NẠI
  08 2755 3755

 • LẮP ĐẶT TẠI CÁC THÀNH PHỐ LỚN

Đánh giá sản phẩm

Review Adapter Sony 19.5V-3.9A – ZIN

5 0% | 0 đánh giá
4 0% | 0 đánh giá
3 0% | 0 đánh giá
2 0% | 0 đánh giá
1 0% | 0 đánh giá
Đánh giá Adapter Sony 19.5V-3.9A – ZIN
Gửi ảnh thực tế
0 ký tự (Tối thiểu 10)
  +

  Chưa có đánh giá nào.

  Chưa có bình luận nào